CÁC BỘ SÁCH DO CHUYÊN CHÚNG TÔI VIẾT VÀ BIÊN SOẠN


Các bộ sách chuyên gia chúng tôi biên soạn bao gồm:

1. Bộ giáo trình phát triển các năng lực trẻ trị giá 100.000 VNĐ

2. Giáo trình các chương trình dạy theo phương pháp Glenn Doman trị giá 70.000 VNĐ

3. Sách “GIẢI MÃ BÉ YÊU” trị giá 200.000 VNĐ

4. Sách “SỔ TAY VÀNG GLENN DOMAN” trị giá 995.000 VNĐ
(Bao gồm những kiến thức vô cùng chuyên sâu về phương pháp Glenn Doman chỉ chúng tôi mới có)

5. Sách “DẠY CON THÔNG THÁI” trị giá 250.000 VNĐ


Bạn muốn mua bộ sách nào thì hãy tích chọn sách đó ở form dưới đây:


    Họ và tên:


    Email:


    Số điện thoại:


    Bạn muốn mua bộ sách nào?

Chuyên viên hỗ trợ:
Mr. Dương Hiếu
Hotline 24/24: 0994 765 279

0 nhận xét :

Đăng nhận xét